STREČINK 

Aktivní a pasivní strečink, mobilizace kloubů

Strečink je forma kompenzačního cvičení sloužící k zachování maximálního rozsahu pohybu kloubů, vazů a šlach a tím k předcházení zranění nejen u sportovních psů. Správné provádění strečinku by mělo být součástí tréninku i soutěží.  Strečink je možné provádět pouze když má pes zahřáté svaly, po rozcvičení, po výkonu nebo po provedené masáži.

Strečink je možné provádět jako tzv. aktivní, kdy pes provádí určité cviky na protažení jednotlivých partií těla, přičemž nedochází k protažení do maximálních poloh. Tento typ strečinku je vhodný pro mladé psy a také před zahájením tělesné aktivity - před tréninkem, závodem apod. Lehký aktivní strečink u nás provádíme před zahájením cvičení nebo podle možností u mladých či naopak starších psů po provedené masáži či jiném cvičení.

Druhým typem strečinku je strečink pasivní, kdy dochází k manuálnímu protažení do maximálních poloh, přičemž pes uvolněně leží na měkké podložce. Pro tento typ strečinku musí být svaly dokonale zahřáté, jinak hrozí riziko poranění.

V našem centru provádíme pasivní strečink po provedené masáži, když jsou svaly zahřáté. Je možné jej provést také po tréninku na balančních pomůckách či jiném aktivním cvičení. Pasivní strečink provádíme pouze u zdravých dospělých psů.