V rámci našeho centra je možné provést u psů manuální terapii dle principů Dornovy metody, což je jemná technika pro mobilizaci kloubů a jejich navrácení do správných fyziologických poloh.

Tato terapie je více než vhodná pro psí sportovce, ale také pro psí seniory nebo psy s některými pohybovými problémy, jako je například dysplazie kyčelního kloubu. Aplikace Dornovy metody je vynikající pro uvolnění funkčních blokád pohybového aparátu, pomáhá odstranit bolesti vzniklé těmito blokádami. Je tedy vhodná jako prevence, ale také jako terapie vedoucí k odstranění nebo zmírnění problémů s pohybovým aparátem vzniklých v důsledku úrazu, zátěže při sportu nebo i zmírňuje projevy některých vrozených vývojových vad, jako je například dysplazie kyčelního kloubu apod. 

Terapie touto technikou je založena na principu vyvíjení specifického tlaku na určité body na kostře za současného  pohybu kloubu. Dochází k uvolnění napětí ve strukturách kloubu a jeho bezprostředním okolí, což umožní kloubu se vrátit do své správné polohy. Pro mě je naprosto stěžejní, aby byla tato terapie pro psa nebolestivá a byla tak vůbec efektivní. V případě bolestivého zásahu dochází k reflexivní svalové kontrakci, což komplikuje správné působení této techniky. Při samotném provedení terapii Dornovou metodou kombinuji dle potřeby s jinými technikami pro uvolnění měkkých tkání, aby se terapie neminula účinkem.

Terapii dle principů Dornovy metody provádím pouze u psů zdravých, bez diagnostikovaných ortopedických či neurologických onemocnění, které jsou pro tuto techniku kontraindikovány. Pes s obtížemi by měl být nejdříve vyšetřen veterinárním lékařem a aplikace Dornovy metody může být provedena pouze s jeho doporučením a souhlasem.

Terapie trvá přibližně 60-90 minut, v závislosti na ochotě psa spolupracovat. Je nezbytné, aby byl pes během terapie naprosto uvolněný a nechal se sebou manipulovat. Před prováděním terapie Dornovou metodou doporučuji s předstihem psovi aplikovat masáž pro uvolnění případně zatuhlých svalů. Zvýší to tak účinek terapie a usnadní její provádění. V rámci terapie je také v případě nutnosti přednostně provedena masáž problémové oblasti, aby byla Dornova metoda vůbec efektivní.

Na terapii doporučuji si vzít vlastní deku, psům to pomáhá cítit se příjemněji a uvolněněji.